Juliusz Erazm Bolek pisze poezję, prozę, scenariusze. Zajmuje się dziennikarstwem. Wydał m.in. „Miniatury” (1987), „Prywatne zagrożenie” (1989), „Serce błyskawicy” (1994) „Sekrety życia. Kalendarz poetycki” (2000), „Ars poetica” (2001). Ponad to opublikował: „Teksty” (1985), „Nago” (1986), „Skróty szaleństwa” (1992). W 2009 roku ukazał się „Sens-or” - wybór najlepszych wierszy według Karola Samsela. Stworzył nowy termin literacki „Emaliowany felieton poetycki”. Znany jest z niekonwencjonalnych sposobów prezentowania poezji. Słynie z kontrowersyjnego wygłaszania wiersza „Och! Ziemio Ty Moja”, którego tytuł dał nazwę albumowi plakatów poetyckich również jego autorstwa. Lubi swoje wiersze wieszać na ulicach i drukować na naklejkach. Co roku pisze wiersze wielkanocne i bożonarodzeniowe, które trafiają do ludzi w formie pocztówek. Publikuje też kalendarze poetyckie. Do tej pory ukazały się „Flash” (2007), „Amor omnia" (2008), „Staccato” (2009) i „AHA” (2010). Najbardziej znanym jego utworem jest poemat „Sekrety życia”, który ma nawet własną stronę internetową www.life.art.pl . Jest twórcą niezależnego pisma artystycznego „Enigma. Ludzie * Sztuka * Myśli” (www.enigma.pl).

Józef Bułatowicz - poeta, autor fraszek, limeryków, wierszy dla dzieci, antologista, animator kultury. Wydał dotąd 27 książek. Z zamiłowania turysta i globtroter. Mieszka w Wyszkowie.

Anna Czachorowska - absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego (Wydział Historyczny – IINiSB). Jest członkiem Związku Literatów Polskich, członkiem-założycielem Stowarzyszenia Promocji Polskiej Twórczości. Opublikowała cztery tomiki poezji: „Byłam różą Twojej zimy” ((Anagram, Warszawa 1993) – debiut książkowy; „Dotykanie szczęścia” (Miejski Ośrodek Kultury w Legionowie 1995);  „Miłość  do drzwi zapukała” (Fundacja Sztuki na rzecz „Integracji”, Warszawa  2001); „Zanim słońce zejdzie zboczem” (Anagram, Warszawa 2004). Jej wiersze i piosenki prezentowane były w prasie, na antenie Polskiego Radia i TVP.  W 2002 r. wspólnie z artystą malarzem – Nikiforem Warszawskim wydała kalendarz narok 2003, każdy miesiąc opatrzony jej wierszem i obrazem Nikifora. W tym samym roku ukazał się w jej wyborze, tomwierszy ks. Jana Twardowskiego – Poeta wiary, nadziei i miłości (Anagram, Warszawa), a roku 2005 w jej wyborze i z jej wstępem tomik  wierszy ks. Jana Twardowskiego  33 Wiersze. Jej wiersze publikowane były również w antologiach

 
  WSTEP    
       
  PROGRAM    
       
  UCZESTNICY    
       
  LAUREACI    
       
  LINKI    
       
  KONTAKT    
       
  E-BOOK    
       
       
       
       
       
       
     

poezji, m.in. Rozmowie pokoleń, w antologii  poetów XX wieku w wyborze Andreja Bazylewskiego. Tłumaczone na język rosyjski, angielski oraz cały tomik w języku islandzkim (15 Ljóỡ). W roku 2009 na Wydziale Polonistyki Akademii Humanistycznej im. A. Geysztora została obroniona praca magisterska napisana przez Magdalenę Suwińską   pt. Życie, twórczość i działalność kulturalna Anny Czachorowskiej.

 Rafał T. Czachorowski, pisze wiersze i prozę (z wiekiem coraz dłuższą). Urodził się w 1969 roku, w Warszawie. Tomiki wierszy: „Marzenia senne” (1991), „Taniec Prokreacji” (1994). Zbiór opowiadań: „Rodzaje zagrożeń” (1992). Antologie i almanachy m.in.: „Wiersze najszczersze” (1990), „Ławka rezerwowych” - almanach poetycki Warszawskiego Klubu Młodej Sztuki, „Anioł z Bojany” –  wiersze o Bułgarii, antologia (1999) i „Miasto nowego milenium” - Antologia poezji dzisiejszej Warszawy, debiuty po 1988 (2001), „Jest u nas kolumna” (2009). W Związku Literatów Polskich od 1995 roku. Obecnie jego wiersze można znaleźć m.in. na http://kawiarka.blogspot.com

 Paweł Kubiak - studiował teologię na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie. Debiutował wierszem w „Zarzewiu” w 1973 r. Publikował m.in. w „Poezji”, „Nowym Wyrazie”, „Kamenie”, „Tygodniku Kulturalnym”, „Regionach”. W 1985 r. debiutował w „Iskrach” tomikiem „Nie ma już tego czasu”, następnie wydał: „111 haiku oraz” (2001), „Próby zrozumienia pamięci” (2005), „Miniatury i fragmenty o miłości” (2009) . Jego wiersze tłumaczone były na język wietnamski. Zajmuje się także krytyką literacką. Zorganizował i prowadzi Konfraternię Poetycką „Biesiada” w Piastowie. Należy do Związku Literatów Polskich.

 Miłosz Kamil Manasterski - poeta, animator kultury, członek Związku Literatów Polskich, Authors and Publicists International Association, Société Européne de Culture, Klubu Kaliszan w Warszawie i Związku Zawodowego Twórców Kultury. Redaktor naczelny Magazynu Internetowego Związku Literatów Polskich www.literaci.eu . Laureat Nagrody Światowego Dnia Poezji za debiut książkowy (2006) i Nagrody "Poezji dzisiaj" dla młodego utalentowanego twórcy (2009). Debiutował wierszem na łamach „Dziennika Łódzkiego” w 1997 r. W 1999 r. otrzymał nagrodę VIII Nadnyskich Spotkań Literackich – wydanie drukiem arkusza poetyckiego „Zasady gry”. Jego kolejne książki poetyckie to „Sztuka czytania” (2005), „Spa” (2007) i „Portfolio” (2008) – wszystkie Wydawnictwo Książkowe IBiS. Laureat wielu konkursów literackich. Juror m.in. Festiwalu „Złoty Środek Poezji” w Kutnie (2008), Turnieju Młodych Autorów Warszawskiej Jesieni Poezji (2008), Turnieju Jednego Wiersza o Laur Burmistrza Łomianek (2003-2009), Ostrołęckiego Konkursu Poetyckiego im. D. Maliszewskiego (2009). Od lat blisko związany zawodowo z literaturą – m.in. organizował i prowadził imprezy literackie w Akademickim Ośrodku Kultury w Łodzi i Śródmiejskim Forum Kultury w Łodzi, pracował w dziale marketingu Państwowego Instytutu Wydawniczego w Warszawie. Od 2002 r. pracuje w Domu Kultury w Łomiankach gdzie odpowiada za działalność literacką (m.in. autorska impreza „Na strychu w Łomiankach”). W 2009 r. był członkiem delegacji Związku Literatów Polskich w Chinach.

 Peter Milčák - poeta, tłumacz, wydawca we własnej oficynie Modry Peter. Autor tomików poezji Zaprah pred zimou (1989) r. i Pripravna ciara 57 (2005). Zredagował i opublikował antologie współczesnej poezji słowackiej w języku angielskim (Not Waiting for Miracles, 1993), po niemiecku (Blauer Berg mit Ho(?) hle, 1994), francusku (Les Jeux Charmants de l(?) Aristocratie, 1996) oraz po polsku. W latach 1999 – 2002 mieszkał w Kanadzie (Mississauge), gdzie w wydawnictwie Modry Peter Publishers opublikował książkę Contemporary Europen Poetry. Tłumaczy poetów kanadyjskich, amerykańskich, brytyjskich oraz polskich. Jego ostatnią wydaną pracą jest przekład wierszy Zbigniewa Herberta. Mieszka w Lewoczy.

 Zbigniew Milewski - autor zbiorów poezji: „Biedronka nad Biedronkami” (1990), „Pająki dla Gosi” (1991) oraz tomików „Jednego mniej” (1992), „Zły Erotyk” (1997), „Fajerwerki” (2005), „Kiedy bogowie mają weekend” (2008) oraz autor wyboru i opracowania antologii wierszy warszawskich poetów „Miasto Nowego Milenium. Debiuty po 1988 roku” (2001), w druku „Złote i czerwone”. Jego wiersze znajdują się w wielu antologiach np. „Macie swoich poetów” (1996), „Noc Poetów”, „Biblia poezji polskiej”. Laureat wielu głównych nagród w ogólnopolskich konkursach poetyckich turniejach poetyckich m.in. „Nadchodzące Pokolenia”, „Łódzka Wiosna Poetów” (trzykrotnie) Warszawska Jesień Poezji, Nagrody im. Zbigniewa Herberta w XX OKP o Liść Konwalii w Toruniu. Juror w konkursach poetyckich. Członek Zarządu Oddziału Warszawskiego Związku Literatów Polskich.

 Aleksander Nawrocki, absolwent filologii polskiej, węgierskiej i etnografii na Uniwersytecie Warszawskim. Studia pogłębiał za granicą: Węgry, Rumunia. Uczęszczał na wykłady z filozofii prowadzone przez Leszka Kołakowskiego. Jako pierwszy w świecie obronił pracę magisterską o poezji Czesława Miłosza (1966). Debiutował wierszami w r. 1965 u Stanisława Grochowiaka (tygodnik „Kultura”), którego nazywano księciem poetów. W r. 1966 wydał zbiór wierszy pt. „Rdzawe owoce” dobrze przyjęty przez krytyków. Jest autorem 12 tomów wierszy, 2 tomów opowiadań, powieści o swoim poprzednim życiu pt. „Cień jego anioła”, książki popularnonaukowej o szamanizmie syberyjskim, książki reportażowej pt. „Jak zamordowano Imre Nagya” (powstanie węgierskie 1956r.) oraz tłumaczem, głównie poezji słowiańskiej (rosyjska, bułgarska, ukraińska, serbska), węgierskiej i fińskiej. Od r. 1992 właściciel Wydawnictwa Książkowego IBiS, od r. 1998 redaktor naczelny Pisma „Poezja dzisiaj”. Wydaje głównie literaturę współczesną: polską i zagraniczną, w tym antologie poetyckie: grecka, hiszpańska, węgierska, fińska, rosyjska, ukraińska. Autor i wydawca dzieła – „Poezja Polska – Antologia Tysiąclecia” (3 tomy, 275 poetów, od „Bogurodzicy” do dzisiaj – str. 1800). Od r. 2001 organizator Światowych Dni Poezji pod patronatem UNESCO, na których wybitnym poetom polskim wręczana jest Nagroda „Laur UNESCO”, a zagranicznym Nagroda „Poezji dzisiaj” za przekłady poezji polskiej. Impreza ta trwa 100 dni – zaczyna się w Warszawie, potem w całym kraju, a zakończenie jest we Wilnie. Od 2008 roku organizuje Festiwale Poezji Słowiańskiej. Posiada wiele odznaczeń, m.in. Złoty Krzyż Zasługi.

 Ełka Niagołova nazywana „Białym Ptakiem” bułgarskiej poezji, mieszka w Warnie. Ukończyła filozofię na Sofijskim Uniwersytecie. Jest wydawcą i redaktorem naczelnym pisma literackiego „Znaki”. Organizatorka Festiwalu Poetów Słowiańskich w Warnie, autorka dwunastu tomów wierszy, tłumaczona m.in. na języki: rosyjski, ukraiński, francuski, niemiecki, angielski . Laureatka wielu nagród literackich.

 Ewa Urbańska – Bartoszewicz. Studiowała polonistykę w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze i tam debiutowała w uczelnianym piśmie literackim Faktor, redagowanym przez Andrzeja Bucka i Eugeniusza Kurzawę. Publikowała swoje wiersze w „Sycynie”, „Literaturze”, „Magazynie Literackim”, „Poezji Dzisiaj”, „Nowej Okolicy Poetów” i wielu innych pismach, a były to wspaniałe czasy, kiedy autorom płacono za publikacje. W 1999 roku w wyd. „Nowy Świat” (dawniej wyd. „Magazynu Literackiego”) w Warszawie ukazał się tomik pt. ”Wszystko…o Ewie?”, który tytułem nawiązywał do znanego filmu Josepha L. Mankiewicza z 1950r. W jednym z wierszy pisała: „mam taki pomysł: urodzić się po raz drugi”. I tak się stało po długiej i nieprzyjemnej chorobie. Z tego powodu nigdy nie ujawnia swojego wieku. Obecnie, od kilku lat współpracuje ze Służewskim Domem Kultury, gdzie  prowadzi internetową stronę poetycką „Poezja nad Dolinką”, organizuje konkursy, imprezy poetyckie, cykliczny Turniej Jednego Wiersza pod nazwą Wiersze na stół!, warsztaty, redaguje antologie młodych twórców. Współpracuje z wieloma uznanymi poetami. W 2007 roku w Polskiej Oficynie Wydawniczej wydała tomik wierszy pt. „Biały wartownik”.

 Risto Vasilevski urodził się 31.01.1943 w miejscowości Nakolec nad jeziorem Prespa. Mieszka i pracuje w miejscowości Smederevo – u brzegów Dunaju. Poeta, eseista, krytyk, tłumacz, autor 50 książek, m. in. tomów wierszy: „Szept”, „Czasy”, „Formowanie”, „Szpital”, „Gra głową”, „Tkanina zła”, „Freski słów”, „A jednak chram”, „Sedno symboli”. Jego książki wydano w 10 językach, a pojedyncze utwory przełożono na 26 języków. Laureat wielu nagród, m. in. „Złotego pióra”, „Bałkany i Europa”. Tłumaczy poezję z języków słowiańskich, ostatnio tom wierszy Aleksandra Nawrockiego. Jeden z inicjatorów założenia Słowiańskiej Akademii Literatury i jej koordynator w Serbii.

 

 
        Komitet Organizacyjny Obchodów X Światowy Dzień Poezji w Polsce ustanowionego przez UNESCO w 1999 roku